Välkommen till

Animals' Hope

OM OSS

Animals’ HOPE är en ideell förening med säte i Västra Götaland

Föreningens syfte är att bistå hjälpbehövande vilda och herrelösa djur med behandling och rehabilitering, oavsett om djuret tillhör en utrotningshotad art eller inte. Vilda djur återförs efter rehabilitering till naturen och föreningen bidrar därmed till att bevara den biologiska mångfalden i Sverige och i förlängningen övriga världen.

Vad vi gör

Animals’ H.O.P.E ska agera globalt och lokalt för att hjälpa i första hand djur men även natur, miljö & människa genom utbildning, information, rådgivning, hjälp- och rehabiliteringscentraler samt i framtiden mobila akutenheter, djursjukhus, forskning, adoption, utfodringscentraler, m.m.

Animals’ H.O.P.E driver Fågelcentralen (www.fagelcentralen.se) som årligen tar emot omkring 1 500 skadade, utmärglade eller på annat sätt hjälpbehövande fåglar.

 

Namnet står för ”Animals’ Help Organisation and People Education”.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och är beroende av donationer, arv och övriga gåvor för att kunna bedriva hjälpverksamheten. Se www.fagelcentralen.se för mer information om detta.

Vi vill i framtiden kunna erbjuda

 • Dygnet-runt-jour för rådgivning angående handhavandet av skadade herrelösa djur.
 • En central akutmottagning för skadade herrelösa djur förlagd till Göteborgsregionen.
 • Ett nätverk av separata mottagningsstationer i hela landet för olika djurgrupper.
 • Ett nätverk av rehabiliteringsanläggningar i hela landet för olika djurgrupper.
 • Ett nätverk av anslutna veterinärer i hela landet.
 • Utbildning för tjänstemän i artkunskap och djurhantering.
 • Utbildning för tjänstemän i handhavande av reptiler och andra potentiellt farliga djurarter.
 • Utbildnings- och mönsteranläggning för hållande av lämpliga exotiska sällskapsdjur.
 • Skötselinformation för övriga lämpliga sällskapsdjur.

Schematisk vy över de verksamheter som kan inrymmas i den planerade (önskade) akutmottagningen.

Jourcentral i centrala Göteborg

Förutom det stora djursjukhuset för vilda djur så hoppas vi även kunna bygga och driva en mindre Jourcentral i centrala Göteborg för mottagning, behandling och korttidsrehabilitering av fåglar och andra ägarlösa smådjur i behov av hjälp.

Djur som behöver längre rehabilitering skall senare flyttas till andra anläggningar som t.ex. Fågelcentralen.

Vår förhoppning är att denna publika jourcentral ska ligga i Slottsskogen.
Genom speciell utformning med bl.a. spegelglas och videokameror ska denna kunna vara öppen för publik visning.
Detta skulle innebära stora möjligheter för informationsspridning och insamling av medel till djurhjälpverksamheten.

Styrelse

Jag och Roden signerar kontraktet

Fil.Dr Jan Westin

Ordförande

Zoolog och initiativtagare till Universeum i Göteborg

E-mail: jan@animalshope.com

lars

Lars Jacobsson

Ledamot

VD för TEXEL Energy Storage

E-mail: lars@animalshope.com

Ragnhild Jacobsson

Ragnhild Jacobsson

Ledamot

VD The Perfect World Foundation

E-mail: ragnhild@animalshope.com

Bo Runsten

Leg.vet. Bo Runsten

Suppleant

Specialisering mot fåglar, tropiska smådjur och akvatiska djur

E-mail: bo@animalshope.com

Göran Nilson – Version 3

Fil.Dr Göran Nilsson

Suppleant

Zoolog och herptilexpert

E-mail: goran@animalshope.com

Naturfilmaren och herpetolog Claes Andrén   
Foto: (C) Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå

Fil.Dr Claes Andren

Suppleant

Zoolog och herptilexpert

E-mail: claes@animalshope.com

Scroll to Top