Vi är svårt chockade över v…

Vi är svårt chockade över vad Djurrättsalliansen har visat och visar om hur minknäringen fungerar! Visserligen var… http://fb.me/GzIH5X7P

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl