Senaste tweet:

Utan våra aktiva sponsorer, inget Animals Hope!

Som sponsor till Animals HOPE:s kan ni hjälpa oss både med ekonomiskt stöd samt genom er expertis. Våra befintliga sponsorer hjälper oss idag, utan ersättning såklart, med saker som vi inte klarar av att göra själva – exempelvis hemsida, juridisk rådgivning, tryck, PR och så väldigt mycket mer. Utan våra sponsorers stöd hade vi inte klarat  av att hjälpa!

Vill du bli sponsor och hjälpa till i vårt arbete att rädda världen? Hör av dig till oss på info@animalshope.com

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl