Ngamba Island – chimpanzee sanctuary

Schimpansernas situation i Uganda är mycket utsatt. Förutom att de skogar där de lever minskar på grund av att träden används till bräder och bränsle så dödas många schimpanser av tjuvjägare. Kroppsdelarna säljs som ”bush meat” men äts inte för näringens skull utan för att ge styrka. Många tror nämligen att om man äter köttet från en stor schimpans så får man del av dennas styrka. Denna vidskepelse har lett till höga priser på schimpanskött på den svarta marknaden och utgör ett stort hot mot schimpanspopulationen. De Ugandier jag talade med om saken hävdade att de inte trodde att Ugandier åt schimpanskött utan att detta smugglades ut till grannländerna.

Jag fick möjlighet att besöka Ngamba Island, en ö som avsatts helt för räddade schimpanser. På den över 400.000 m2 stora skogsbevuxna ön får schimpanser som inte kan släppas ut I naturen en fristad och fick leva ett någorlunda naturligt och tryggt liv. Samtidigt agerar de som ambassadörer för sin art i informationsspridandet till turister och lokalbefolkning om vikten av att bevara deras utsatta skogsmiljö.

Vid mitt besök fanns det ett 40-tal schimpanser på ön och besökare och schimpanser hölls väl åtskilda av ett högt och elektrifierat stålstängsel – för både besökares och schimpansers bästa.

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl