Senaste tweet:

Kontakta oss om du har några frågor,
eller vill ha hjälp med att hjälpa.

Kontakta gärna oss på Animals HOPE så får du veta vad just du kan göra.

Du kan också eller istället bidra ekonomiskt för att vi ska kunna genomföra de beskrivna insatserna.

Vi välkomnar ditt bidrag på 90- konto: 90 02 91-6
I Sverige är det Svensk Insamlingskontroll som beviljar 90-konton och som följer upp att insamlingen inte belastas med oskäliga kostnader.

Minst 75 procent av gåvorna ska gå till ändamålet för att en organisation ska få behålla sitt 90-konto.

Förutom att vi hjälper djuren i sig vill vi även genom våra insatser bidra till ökad biologisk mångfald samt öka kunskaperna om olika djurarter, svenska såväl som exotiska.

Läs mer om Animals Hope och om vad vi planerar här.

Du når oss via mail:

info@animalshope.com.

[wpcf]

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl