Senaste tweet:

Camp Uganda

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin reseskildringar , och det skrevs klockan 19:41 februari 26, 2010 och innehåller bland annat , .

När jag var i Uganda träffade jag Haida Balton från Kanada med man och dotter.

Haida är grundare och president i Camp Uganda Conservation Education Society.

Syftet med denna organisation är ”Empowering youth to save endangered chimpanzees”.

Sättet organisationen arbetar på för att rädda schimpanser skiljer sig från vad jag sett på andra håll. Haida samlar in pengar i Kanada och ordnar läger för ungdomar i fattiga byar som ligger i anslutning till schimpansskogar.

Ungdomarna får under fem dygn bo på Uganda Wildlife Educational Centre (UWEC). Där får de närkontakt med och kunskap om många av Ugandas vilda djur och schimpanser i synnerhet. De får också lära sig vikten av biologisk mångfald och hur man genom sitt eget agerande kan hjälpa till att bevara schimpanser och andra skogslevande vilda djur.

När ungdomar som lever nära vilda schimpanser får lära sig hur dessa djur lever, vilka behov vilka problem de har blir de mer motiverade att hjälpa. När de återvänder till sina byar förmedlar de den inhämtade kunskapen till de andra byborna.

Ett stort hot mot schimpanser är att de skogar de lever i avverkas för att ge ved till matlagning. En praktisk och effektiv kunskap som ungdomarna får under sin lägervistelse är att bygga en spis! Spisen byggs av lera blandad med kodynga och isoleras med aska.

Till en måltid tillagad på en sådan spis går det bara åt ett par vedpinnar att jämföras med det stora vedknippe som går åt vid användande av den traditionella matlagningsmetoden där grytan ställs på tre stenar

Genom att använda spisen går det inte åt mer ved än att skogen hinner återväxa. Även om en del bybor kanske inte inser varför schimpanser måste bevaras inser de snabbt att de slipper släpa hem så mycket ved om de använder lerspis i stället för traditionell eldningsteknik.

Det sätt Camp Uganda arbetar manar till eftertanke. Utbildning och alternativa lösningar som direkt gagnar både människor och djur kan många gånger vara bättre än förbud.

Läs mer om Camp Uganda på www.campuganda.org och se bildspel på http://photoshare.shaw.ca/view/10858931639-1267324710-13397/108589

Jag, Haida, Vianney och min bror Claes

Haida med dottern Hanna och lägerungdomar

Traditionell eldstad för matlagning

Den vedbesparande spis ungdomarna lär sig bygga

Kommentera här.

Uganda Wildlife Education Centre

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin reseskildringar , och det skrevs klockan 15:42 februari 19, 2010 och innehåller bland annat ,,, .


På en konferens i Saint Louis i oktober 2009 träffade jag dr. Andrew Segoya, chefen för Uganda Wildlife Education Centre (UWEC) i Entebbe, och det han berättade om centret och dess arbete med artbevarande och om Ugandas djurliv fick mig att genast att besluta mig för att åka dit.

Sagt och gjort. På morgonen den 9 januari lättade jag och min bror från Landvetter flygplats i -25 graders kyla för att 15 timmar senare landa på flygplatsen i Entebbe där det var +25oC trots att det var mitt i natten. En väl tajmad resa med andra ord.

Vi blev mycket väl omhändertagna under de 10 dagar vi var i Uganda och jag lärde mig mycket om djurlivet, de problem som finns med tjuvjakt och miljöförstöring och hur man arbetar för att stävja dessa.

UWEC är både ett rescuecenter, djurpark och utbildningsanläggning. Mottot är ”Conservation  through education”.

Man tar sig an vilda djur som skadats, tagits i beslag hos illegala djurhandlare eller privatpersoner eller som förirrat sig till tättbebyggda områden där de inte kan leva.

Djuren behandlas i en förvånansvärt välutrustad veterinäravdelning. Efter rehabilitering återsätts de i naturen på lämpliga platser, införlivas i djurparken eller placeras i från tjuvjägare skyddade områden.

De välutvecklade utbildningsprogrammen för olika åldersgrupper syftar till att väcka förståelse för vikten av att värna om miljön och att bevara det vilda djurlivet.

Man arbetar också mycket aktivt med utåtriktade program och besöker områden där befolkningen inte har råd eller möjlighet att åka till UWEC.

Det är ett mycket lovvärt arbete man utför!

Säkerheten för personal och besökare var dock långt ifrån svensk standard. Ormar hanterades med enkla träpinnar i stället för ormkrokar och tänger och kvalitén på stängslen var mycket bristfällig.  Det första som mötte oss när vi nyvakna gick ur den hydda (Banda) vi bodde i på UWEC var två fläckiga hyenor som lyckats komma på fri fot i anläggningen. Den ena av dem sköts med bedövningspil bara tre meter ifrån oss.

Så nog började vår Afrikavistelse spännande!

Direktör Andrew Segoya och jag

En av de förrymda hyenorna har sövts av en bedövningspil

Personalen på UWEC gjorde en heroisk insats för att ”rädda oss” och återbörda hyenan till hägnet

Kommentera här.

 1. Nils

  15:42 / februari 19, 2010

  Spännande!

Våra aktiva sponsorer

 • Dynamic
 • Deloitte
 • Olsson & Co
 • Red Pill
 • Wingårdh
 • Perspective
 • Lindahl