Senaste tweet:

Ziwa Rhino Sanctuary

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin Djur som far illa , och det skrevs klockan 10:30 juli 4, 2010 och innehåller bland annat .

Ziwa Rhino Sanctuary skapades för att återintroducera den vita noshörningen i Uganda där den varit utrotad sedan 1982.

På ett orört område omfattande 70 kvadratkilometer har man släppt ut vita noshörningar från Kenya. Man hade också nyligen fått två noshörningar från Disneys Animal Kingdom.

Det långsiktiga målet är att bygga upp en hållbar noshörningstam och placera ut noshörningar i de nu skyddade områden där dessa bjässar en gång fanns.

Förutom att ”föda upp” noshörningar har man naturvårdsutbildning av lokalbefolkningen i de närliggande byarna. Man tar också in små grupper besökare som får vandra i området i sällskap med en ranger. Dessa rangers punktbevakar alla noshörningar i området dygnet runt.

Den vita noshörningen är betydligt fredligare än den svarta så det var möjligt att komma tämligen nära dem. Till och med en hona med ungar nöjde sig med att blänga surmulet på mig. En bidragande orsak var naturligtvis också värmen som gör att dessa kolosser huvudsakligen är skymnings- och nattaktiva.

Kommentera här.

Ngamba Island – chimpanzee sanctuary

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin Djur som far illa , och det skrevs klockan 11:49 juli 3, 2010 och innehåller bland annat .

Schimpansernas situation i Uganda är mycket utsatt. Förutom att de skogar där de lever minskar på grund av att träden används till bräder och bränsle så dödas många schimpanser av tjuvjägare. Kroppsdelarna säljs som ”bush meat” men äts inte för näringens skull utan för att ge styrka. Många tror nämligen att om man äter köttet från en stor schimpans så får man del av dennas styrka. Denna vidskepelse har lett till höga priser på schimpanskött på den svarta marknaden och utgör ett stort hot mot schimpanspopulationen. De Ugandier jag talade med om saken hävdade att de inte trodde att Ugandier åt schimpanskött utan att detta smugglades ut till grannländerna.

Jag fick möjlighet att besöka Ngamba Island, en ö som avsatts helt för räddade schimpanser. På den över 400.000 m2 stora skogsbevuxna ön får schimpanser som inte kan släppas ut I naturen en fristad och fick leva ett någorlunda naturligt och tryggt liv. Samtidigt agerar de som ambassadörer för sin art i informationsspridandet till turister och lokalbefolkning om vikten av att bevara deras utsatta skogsmiljö.

Vid mitt besök fanns det ett 40-tal schimpanser på ön och besökare och schimpanser hölls väl åtskilda av ett högt och elektrifierat stålstängsel – för både besökares och schimpansers bästa.

Kommentera här.

Snake village

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin Djur som far illa , och det skrevs klockan 18:22 mars 6, 2010 och innehåller bland annat .

Uganda Wildlife Education Centre arbetar huvudsakligen med fåglar och däggdjur och tar sig då och då an pytonormar, varaner och andra ogiftiga reptiler.

När det gäller giftormar samarbetar man med en ung man som kallas ”Snake”. Han kommer till UWEC några gånger i veckan för att göra rent och mata giftormarna.

Snake var en föräldralös gatpojke som för att få mat för dagen arbetade som ormpackare åt en ormhandlare som exporterade ormar till utlandet. Efter några år insåg han att detta inte var rätt. Han lyckades med konststycket att få ett statligt lån i form av en bit mark och byggarbetare för att bygga upp en kombinerad hjälp- och informationsanläggning för och om ormar och andra reptiler. Förhoppningen från statens sida var att detta skulle leda till att besökare skulle strömma till och ge arbetstillfällen för de boende runt anläggningen.

På samma sätt som UWEC arbetar han med information till besökande skolklasser om vikten av att bevara djurlivet och i Snakes fall i första hand reptiler. Han försöker lära människor att inte vara rädda för ormar utan acceptera dem som ett nyttigt inslag i naturen som håller efter gnagare och att inte slå ihjäl dem.

När jag och min bror besökte Snake byggdes det för fullt. I dagsläget hölls ormar och ödlor i mycket enkla terrarier som i bästa fall hade nättak. Med tanke på att det inte fanns något ormserum i Uganda var det storsint av grannarna att acceptera arrangemanget.

Jag frågade Snake hur de gjorde om någon blev biten vilket inte borde vara alltför ovanligt eftersom det finns 49 ormarter i Uganda varav många giftiga. Han sade att då kallar man på honom varvid han behandlar den bitne med en egenhändigt tillverkad medicin gjord på malda orm- och koben och en del örter. Snake hävdade att drycken fick den bitne att kräkas ut giftet. När jag frågade honom om det verkligen hjälpte sa han att flera hade överlevt. Bra att veta.

Han hade inte haft råd att köpa ormtänger och handskar utan använde en träpinne för att hålla fast ormarna innan han tog dem med bara händerna. Vi gav honom en mindre donation men det är tveksamt om han kan få tag i rätt utrustning i Uganda. Jag får nog sända ett par krokar till honom.

”Snake”, gabonhuggorm och jag vid ett av de mycket enkla terrarierna.

Nya terrarier höll på att byggas med hjälp av ett statligt lån.

En sköldpadda som räddats från en person som försökte öppna skalet med en machete.

Kommentera här.

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl