Senaste tweet:

Ziwa Rhino Sanctuary

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin Djur som far illa , och det skrevs klockan 10:30 juli 4, 2010 och innehåller bland annat .

Ziwa Rhino Sanctuary skapades för att återintroducera den vita noshörningen i Uganda där den varit utrotad sedan 1982.

På ett orört område omfattande 70 kvadratkilometer har man släppt ut vita noshörningar från Kenya. Man hade också nyligen fått två noshörningar från Disneys Animal Kingdom.

Det långsiktiga målet är att bygga upp en hållbar noshörningstam och placera ut noshörningar i de nu skyddade områden där dessa bjässar en gång fanns.

Förutom att ”föda upp” noshörningar har man naturvårdsutbildning av lokalbefolkningen i de närliggande byarna. Man tar också in små grupper besökare som får vandra i området i sällskap med en ranger. Dessa rangers punktbevakar alla noshörningar i området dygnet runt.

Den vita noshörningen är betydligt fredligare än den svarta så det var möjligt att komma tämligen nära dem. Till och med en hona med ungar nöjde sig med att blänga surmulet på mig. En bidragande orsak var naturligtvis också värmen som gör att dessa kolosser huvudsakligen är skymnings- och nattaktiva.

Kommentera här.

Ngamba Island – chimpanzee sanctuary

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin Djur som far illa , och det skrevs klockan 11:49 juli 3, 2010 och innehåller bland annat .

Schimpansernas situation i Uganda är mycket utsatt. Förutom att de skogar där de lever minskar på grund av att träden används till bräder och bränsle så dödas många schimpanser av tjuvjägare. Kroppsdelarna säljs som ”bush meat” men äts inte för näringens skull utan för att ge styrka. Många tror nämligen att om man äter köttet från en stor schimpans så får man del av dennas styrka. Denna vidskepelse har lett till höga priser på schimpanskött på den svarta marknaden och utgör ett stort hot mot schimpanspopulationen. De Ugandier jag talade med om saken hävdade att de inte trodde att Ugandier åt schimpanskött utan att detta smugglades ut till grannländerna.

Jag fick möjlighet att besöka Ngamba Island, en ö som avsatts helt för räddade schimpanser. På den över 400.000 m2 stora skogsbevuxna ön får schimpanser som inte kan släppas ut I naturen en fristad och fick leva ett någorlunda naturligt och tryggt liv. Samtidigt agerar de som ambassadörer för sin art i informationsspridandet till turister och lokalbefolkning om vikten av att bevara deras utsatta skogsmiljö.

Vid mitt besök fanns det ett 40-tal schimpanser på ön och besökare och schimpanser hölls väl åtskilda av ett högt och elektrifierat stålstängsel – för både besökares och schimpansers bästa.

Kommentera här.

Snake village

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin Djur som far illa , och det skrevs klockan 18:22 mars 6, 2010 och innehåller bland annat .

Uganda Wildlife Education Centre arbetar huvudsakligen med fåglar och däggdjur och tar sig då och då an pytonormar, varaner och andra ogiftiga reptiler.

När det gäller giftormar samarbetar man med en ung man som kallas ”Snake”. Han kommer till UWEC några gånger i veckan för att göra rent och mata giftormarna.

Snake var en föräldralös gatpojke som för att få mat för dagen arbetade som ormpackare åt en ormhandlare som exporterade ormar till utlandet. Efter några år insåg han att detta inte var rätt. Han lyckades med konststycket att få ett statligt lån i form av en bit mark och byggarbetare för att bygga upp en kombinerad hjälp- och informationsanläggning för och om ormar och andra reptiler. Förhoppningen från statens sida var att detta skulle leda till att besökare skulle strömma till och ge arbetstillfällen för de boende runt anläggningen.

På samma sätt som UWEC arbetar han med information till besökande skolklasser om vikten av att bevara djurlivet och i Snakes fall i första hand reptiler. Han försöker lära människor att inte vara rädda för ormar utan acceptera dem som ett nyttigt inslag i naturen som håller efter gnagare och att inte slå ihjäl dem.

När jag och min bror besökte Snake byggdes det för fullt. I dagsläget hölls ormar och ödlor i mycket enkla terrarier som i bästa fall hade nättak. Med tanke på att det inte fanns något ormserum i Uganda var det storsint av grannarna att acceptera arrangemanget.

Jag frågade Snake hur de gjorde om någon blev biten vilket inte borde vara alltför ovanligt eftersom det finns 49 ormarter i Uganda varav många giftiga. Han sade att då kallar man på honom varvid han behandlar den bitne med en egenhändigt tillverkad medicin gjord på malda orm- och koben och en del örter. Snake hävdade att drycken fick den bitne att kräkas ut giftet. När jag frågade honom om det verkligen hjälpte sa han att flera hade överlevt. Bra att veta.

Han hade inte haft råd att köpa ormtänger och handskar utan använde en träpinne för att hålla fast ormarna innan han tog dem med bara händerna. Vi gav honom en mindre donation men det är tveksamt om han kan få tag i rätt utrustning i Uganda. Jag får nog sända ett par krokar till honom.

”Snake”, gabonhuggorm och jag vid ett av de mycket enkla terrarierna.

Nya terrarier höll på att byggas med hjälp av ett statligt lån.

En sköldpadda som räddats från en person som försökte öppna skalet med en machete.

Kommentera här.

Camp Uganda

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin reseskildringar , och det skrevs klockan 19:41 februari 26, 2010 och innehåller bland annat , .

När jag var i Uganda träffade jag Haida Balton från Kanada med man och dotter.

Haida är grundare och president i Camp Uganda Conservation Education Society.

Syftet med denna organisation är ”Empowering youth to save endangered chimpanzees”.

Sättet organisationen arbetar på för att rädda schimpanser skiljer sig från vad jag sett på andra håll. Haida samlar in pengar i Kanada och ordnar läger för ungdomar i fattiga byar som ligger i anslutning till schimpansskogar.

Ungdomarna får under fem dygn bo på Uganda Wildlife Educational Centre (UWEC). Där får de närkontakt med och kunskap om många av Ugandas vilda djur och schimpanser i synnerhet. De får också lära sig vikten av biologisk mångfald och hur man genom sitt eget agerande kan hjälpa till att bevara schimpanser och andra skogslevande vilda djur.

När ungdomar som lever nära vilda schimpanser får lära sig hur dessa djur lever, vilka behov vilka problem de har blir de mer motiverade att hjälpa. När de återvänder till sina byar förmedlar de den inhämtade kunskapen till de andra byborna.

Ett stort hot mot schimpanser är att de skogar de lever i avverkas för att ge ved till matlagning. En praktisk och effektiv kunskap som ungdomarna får under sin lägervistelse är att bygga en spis! Spisen byggs av lera blandad med kodynga och isoleras med aska.

Till en måltid tillagad på en sådan spis går det bara åt ett par vedpinnar att jämföras med det stora vedknippe som går åt vid användande av den traditionella matlagningsmetoden där grytan ställs på tre stenar

Genom att använda spisen går det inte åt mer ved än att skogen hinner återväxa. Även om en del bybor kanske inte inser varför schimpanser måste bevaras inser de snabbt att de slipper släpa hem så mycket ved om de använder lerspis i stället för traditionell eldningsteknik.

Det sätt Camp Uganda arbetar manar till eftertanke. Utbildning och alternativa lösningar som direkt gagnar både människor och djur kan många gånger vara bättre än förbud.

Läs mer om Camp Uganda på www.campuganda.org och se bildspel på http://photoshare.shaw.ca/view/10858931639-1267324710-13397/108589

Jag, Haida, Vianney och min bror Claes

Haida med dottern Hanna och lägerungdomar

Traditionell eldstad för matlagning

Den vedbesparande spis ungdomarna lär sig bygga

Kommentera här.

Uganda Wildlife Education Centre

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin reseskildringar , och det skrevs klockan 15:42 februari 19, 2010 och innehåller bland annat ,,, .


På en konferens i Saint Louis i oktober 2009 träffade jag dr. Andrew Segoya, chefen för Uganda Wildlife Education Centre (UWEC) i Entebbe, och det han berättade om centret och dess arbete med artbevarande och om Ugandas djurliv fick mig att genast att besluta mig för att åka dit.

Sagt och gjort. På morgonen den 9 januari lättade jag och min bror från Landvetter flygplats i -25 graders kyla för att 15 timmar senare landa på flygplatsen i Entebbe där det var +25oC trots att det var mitt i natten. En väl tajmad resa med andra ord.

Vi blev mycket väl omhändertagna under de 10 dagar vi var i Uganda och jag lärde mig mycket om djurlivet, de problem som finns med tjuvjakt och miljöförstöring och hur man arbetar för att stävja dessa.

UWEC är både ett rescuecenter, djurpark och utbildningsanläggning. Mottot är ”Conservation  through education”.

Man tar sig an vilda djur som skadats, tagits i beslag hos illegala djurhandlare eller privatpersoner eller som förirrat sig till tättbebyggda områden där de inte kan leva.

Djuren behandlas i en förvånansvärt välutrustad veterinäravdelning. Efter rehabilitering återsätts de i naturen på lämpliga platser, införlivas i djurparken eller placeras i från tjuvjägare skyddade områden.

De välutvecklade utbildningsprogrammen för olika åldersgrupper syftar till att väcka förståelse för vikten av att värna om miljön och att bevara det vilda djurlivet.

Man arbetar också mycket aktivt med utåtriktade program och besöker områden där befolkningen inte har råd eller möjlighet att åka till UWEC.

Det är ett mycket lovvärt arbete man utför!

Säkerheten för personal och besökare var dock långt ifrån svensk standard. Ormar hanterades med enkla träpinnar i stället för ormkrokar och tänger och kvalitén på stängslen var mycket bristfällig.  Det första som mötte oss när vi nyvakna gick ur den hydda (Banda) vi bodde i på UWEC var två fläckiga hyenor som lyckats komma på fri fot i anläggningen. Den ena av dem sköts med bedövningspil bara tre meter ifrån oss.

Så nog började vår Afrikavistelse spännande!

Direktör Andrew Segoya och jag

En av de förrymda hyenorna har sövts av en bedövningspil

Personalen på UWEC gjorde en heroisk insats för att ”rädda oss” och återbörda hyenan till hägnet

Kommentera här.

 1. Nils

  15:42 / februari 19, 2010

  Spännande!

Våra aktiva sponsorer

 • Dynamic
 • Deloitte
 • Olsson & Co
 • Red Pill
 • Wingårdh
 • Perspective
 • Lindahl