Senaste tweet:

Utställning

I planerna ingår en informations- och mönsteranläggning för hållande av exotiska sällskapsdjur. Detta är en permanent referensutställning med ”goda” exempel på djurhållning av ett brett urval lämpliga arter grod- och kräldjur, fåglar och mindre däggdjur som kan hållas som sällskapsdjur/terrariedjur i Sverige. Här skall man lätt kunna se vilka utrymmes-, värme- och foderkrav ett planerat sällskapsdjur kräver.

Man får också veta vad det kostar per år och hur länge man måste vara beredd att ta ansvar för djuret (Hur länge han eller hon lever). Man skall här även kunna få information om skötsel och kostnader för hållande av andra djurslag än de som här förevisas. Här ska också informeras om hur man tillgodoser djurens mentala behov som trygghet och stimulans så att de trivs och mår bra.

Utställning

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl