Senaste tweet:

Utbildning

Animals HOPE kommer att ha täta kontakter med olika myndigheter. Dessa myndigheter har också behov av utbildning i djurhantering samt av artbestämning. Djurskyddsinspektörer och länsveterinärer ska erbjudas experthjälp vid fall med omhändertagande av potentiellt farliga djur som ormar och spindlar. Tullpersonal ska kunna få omgående hjälp med artbestämning och hanteringsråd på distans med hjälp av webkameror.

Väldigt många djur far illa på grund av sina ägares bristande kunskaper om vilken djurart de har i sin vård och hur den ska skötas för att må bra. En artbestämningsnyckel kopplad till skötselanvisningar kommer därför också att finnas på Animals HOPE:s hemsida. Denna information kan man också få genom att besöka vår utställning med exotiska sällskapsdjur.

Vi vill också att blivande djurägare ska genomgå en kurs och ta ett djurägar­certifikat för det djurslag man planerar att skaffa.

utbildningar


Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl