Senaste tweet:

Rehabilitering

Göteborgsavdelningen kommer att ha en stor akvatisk avdelning och en rehabili­teringsanläggning för grod- och kräldjur. Fåglar, tropiska såväl som nordiska, slussas efter behandling till en rehabiliteringsanläggning eller rehabiliteras på jourcentralen. Jourcentralen i Stockholmsavdelningen ska ha en rehabiliteringsanläggning för fåglar, fladdermöss och småvilt.

Behovet i övriga delar av landet täcks av ett nätverk av reha­bili­terings­anlägg­ningar/djurhem. Från huvudkontoret kopplas en ”djurpeng” till varje registrerat djur som betalar för dess vård var det än befinner sig.

Animals HOPE kommer även att ge hjälp till människor – sjuka, friska utbrända, cancersjuka m.fl. – genom att låta dessa själva göra en aktiv hjälpinsats för djur och därigenom komma närmare naturen.

rehabilitering

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl