Senaste tweet:

Forskning

All verksamhet inom Animals HOPE ska dokumenteras så detaljrikt som möjligt. Det samlade datamaterialet ska kunna ligga till grund för universitetsknuten forskning för att vi ska säkerställa att de metoder vi använder vid behandling, rehabilitering och frisläppande ger optimalt resultat. Vi ska också följa med i vad som händer på forskningsfronten inom detta område i andra delar av världen.

forkning

Jan Westin med valhajsforskarna Brent Stewart och Steven Wilson i Kenya.

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl