Senaste tweet:

Omhändertagande

Polisen kan behöva hjälp med förvaring och vård av upphittade eller tvångsomhändertagna sällskapsdjur av olika slag. Tullen kan komma med konfiskerade djur som personer försökt ta in i landet utan giltiga tillstånd. Dessa djur behöver vård och omvårdnad tills de rättsliga aspekterna är lösta varefter de ska placeras på för respektive individ och art bästa plats. När det gäller hotade arter sker detta efter kontakt med respektive arts internationella stambokförare.

Djurorganisationer och privatpersoner kan också lämna in övergivna, bortsprungna, trafikskadade, rovdjursrivna, strandade, oljeskadade, utsvultna eller på annat sätt hjälpbehövande djur.

Omhänertagande

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl