Senaste tweet:

Nätverksveterinärer

För att säkerställa snabb hjälp och minimera transporter knyts ett stort antal veterinärer till Animals HOPE. Dessa ska vara fördelade över hela Sverige och vara beredda att omedelbart ta sig an de herrelösa djur som dirigeras till dem av jourcentralen. Efter behandlingen lämnar veterinären över djuren till något närbeläget och till Animals HOPE anslutet djurhem för rehabilitering.

Med varje djur som förmedlas via jourcentralen följer en djurpeng som reglerar de kostnader som behandling och rehabilitering för med sig.

Bo Runsten

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl