Senaste tweet:

Nationellt och Internationellt Nätverk

Animals HOPE ska kunna ge snabb och bra hjälp var än det hjälpbehövande djuret befinner sig. Detta gäller även rehabilitering och senare av utplacering av det friska djuret.

För att säkerställa detta ska det finnas:

• Ett nationellt jour/larmtelefonnummer

• Ett nationellt nätverk av veterinärer och djurhem

• Ett internationellt kontaktnät av stambokförare för hotade djurarter

nationella

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl