Senaste tweet:

Förebyggande Verksamhet

Animals HOPE ska inte bara ge hjälp åt djur som redan råkat illa ut. Förebyggande verksamhet i form av utbildning, rådgivning, information etc. ska också ske.

Grodrumsinvigning.JPG

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl