Senaste tweet:

Djurambulanser och Räddningshelikoptrar

Flera välutrustade djurambulanser kommer att stationeras vid de bägge jourcentralerna.

Dessa ska snabbt kunna rycka ut och hämta skadade djur eller ge hjälp på platsen för olyckan vilket ibland kan vara tillräckligt. För att mycket brådskande hjälpinsatser och för att nå för ambulanser och mobila djurkliniker otillgängliga platser kommer räddningshelikoptrar att finnas. Dessa ska även kunna användas som extra resurs för hjälp till människor när ambulanshelikoptrarna inte räcker till.

djurambulans

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl