Senaste tweet:

Artbevarande

Genom förebyggande information till allmänheten och genom utbildning av och direktservice till tulltjänstemän i form av online artbestämning, faktainformation om gällande lag och hanteringsråd kommer förhoppningsvis smugglingen av utrotningshotade arter att minska betydligt.

De individer av hotade djurarter som tas om hand kommer via Animals HOPE:s försorg att efter diskussion med artens stambokförare placeras så att de omhändertagna individerna och deras gener kommer arten till godo. Det kan då hända att djuren ges ett hem på en avelsanläggning någonstans i världen där syftet är att föda upp djur för utplacering i artens ursprungsområde. Även om djuret skulle ha en skada som gör att det inte skulle klara sig i naturen kan det fungera i en avelsanläggning och hjälpa till att rädda sin arts fortlevnad.

Animals HOPE kommer också att arbeta aktivt med att rädda hotade djurarter. Det kan röra sig om allt från informationsarbete om och märkning av valhajar i Kenya till byggande av grodtunnlar under svenska vägar.

Valhaj med nät1.jpg

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl