Senaste tweet:

Akut sjukvård

Den akuta hjälpen ges inledningsvis av två jourcentraler (en i Göteborgsorådet och en i Stockholmsområdet), tre mobila djursjukhus samt av ett stort antal anslutna veterinärer i hela Sverige.

Anläggningen i Göteborg är huvudkontoret. Här finns en dygnetruntöppen telefonväxel för besvarande av alla typer av ”djur-i-nödfrågor”. Här finns också huvuddelen av den administrativa personal som sköter om löner, lobbyingverksamhet, kvalitetssäkring, kursutveckling, kontakt med stambokförare, artbestämning, försäljning av djurprodukter via nätet mm. Utbildning av myndighetspersoner i djurhantering och artbestämning sker också här.

Med ett rikstäckande telefonnummer kommer man som hjälpsökande i kontakt med jourcentralen i Göteborg var man än befinner sig. Jourpersonalen svarar på frågor och kopplar vid behov vidare samtalet till den veterinär eller det djurhem (rehabiliterings­anläggning) som finns närmast den hjälpbehövande.

Jourcentral

Både Göteborgs- och Stockholmsanläggningen ska kunna ta emot alla typer av skadade och herrelösa djur för diagnos och eventuell akutbehandling och/eller vidareslussning till rehabiliterings­anläggningar eller djursjukhus/veterinärer med special­kompetens/utrust­ning. Bägge anläggningarna har också lokaler för kursverksamhet för blivande djurägare som ska ta ”djurägarkörkort”.

Akutsjukvården i övriga delar av landet sköts av de tre mobila djurklinikerna (som också ska bedriva informationsarbete och ge djurägarutbildning) samt av till Animals HOPE anslutna veterinärer.

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl