Senaste tweet:

Vår ambition är att göra världen bättre,
för människor och andra djur.

Vår ambition är att bli en Global organisation med huvudsyfte att hjälpa utsatta djur och djurarter, vilda som tama med direkt hjälp och genom samordning och effektivisering av hjälpinsatser inom befintliga och till Animals H.O.P.E. kopplade hjälpinstanser. Hjälp till människor – sjuka, friska utbrända, cancersjuka m.fl. – genom att låta dessa själva göra en aktiv hjälpinsats för djur och därigenom komma närmare naturen. Större förståelse hos allmänhet och beslutsfattare för och kunskap om relationen människa/djur genom information och upplevelser på någon av Animals H.O.P.E:s hjälpcentraler. Långsiktig och förebyggande hjälp för planetens alla djur och därigenom också för människa och natur.

Läs mer om vår verksamhet på länkarna till vänster.

AnimalCenter_Winter


Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl