Senaste tweet:

AnimalsHOPE är i sitt uppbygg…

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Animals H.O.P.E och är inlagt under kategorin Övrigt , och det skrevs klockan 16:36 juli 31, 2010 och innehåller bland annat .

AnimalsHOPE är i sitt uppbyggnadsskede. Vi närmar oss dock den dag då de första jourcentralerna skall byggas. Hade… http://fb.me/CGfj8Hp3

Kommentera här.

Människor dumpar de djurindiv…

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Animals H.O.P.E och är inlagt under kategorin Övrigt , och det skrevs klockan 3:12 juli 19, 2010 och innehåller bland annat .

Människor dumpar de djurindivider de en gång tagit ansvar för! En av AnimalsHOPE:s uppgifter är att lära människor… http://fb.me/D801FHQV

Kommentera här.

Ziwa Rhino Sanctuary

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin Djur som far illa , och det skrevs klockan 10:30 juli 4, 2010 och innehåller bland annat .

Ziwa Rhino Sanctuary skapades för att återintroducera den vita noshörningen i Uganda där den varit utrotad sedan 1982.

På ett orört område omfattande 70 kvadratkilometer har man släppt ut vita noshörningar från Kenya. Man hade också nyligen fått två noshörningar från Disneys Animal Kingdom.

Det långsiktiga målet är att bygga upp en hållbar noshörningstam och placera ut noshörningar i de nu skyddade områden där dessa bjässar en gång fanns.

Förutom att ”föda upp” noshörningar har man naturvårdsutbildning av lokalbefolkningen i de närliggande byarna. Man tar också in små grupper besökare som får vandra i området i sällskap med en ranger. Dessa rangers punktbevakar alla noshörningar i området dygnet runt.

Den vita noshörningen är betydligt fredligare än den svarta så det var möjligt att komma tämligen nära dem. Till och med en hona med ungar nöjde sig med att blänga surmulet på mig. En bidragande orsak var naturligtvis också värmen som gör att dessa kolosser huvudsakligen är skymnings- och nattaktiva.

Kommentera här.

Ngamba Island – chimpanzee sanctuary

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Jan ser på Omvärlden och är inlagt under kategorin Djur som far illa , och det skrevs klockan 11:49 juli 3, 2010 och innehåller bland annat .

Schimpansernas situation i Uganda är mycket utsatt. Förutom att de skogar där de lever minskar på grund av att träden används till bräder och bränsle så dödas många schimpanser av tjuvjägare. Kroppsdelarna säljs som ”bush meat” men äts inte för näringens skull utan för att ge styrka. Många tror nämligen att om man äter köttet från en stor schimpans så får man del av dennas styrka. Denna vidskepelse har lett till höga priser på schimpanskött på den svarta marknaden och utgör ett stort hot mot schimpanspopulationen. De Ugandier jag talade med om saken hävdade att de inte trodde att Ugandier åt schimpanskött utan att detta smugglades ut till grannländerna.

Jag fick möjlighet att besöka Ngamba Island, en ö som avsatts helt för räddade schimpanser. På den över 400.000 m2 stora skogsbevuxna ön får schimpanser som inte kan släppas ut I naturen en fristad och fick leva ett någorlunda naturligt och tryggt liv. Samtidigt agerar de som ambassadörer för sin art i informationsspridandet till turister och lokalbefolkning om vikten av att bevara deras utsatta skogsmiljö.

Vid mitt besök fanns det ett 40-tal schimpanser på ön och besökare och schimpanser hölls väl åtskilda av ett högt och elektrifierat stålstängsel – för både besökares och schimpansers bästa.

Kommentera här.

Have a nice summer! http://fb….

Detta bloginlägg är skrevs av bloggen Animals H.O.P.E och är inlagt under kategorin Övrigt , och det skrevs klockan 12:27 juli 1, 2010 och innehåller bland annat .

Have a nice summer! http://fb.me/CmxqEPnU

Kommentera här.

Våra aktiva sponsorer

  • Dynamic
  • Deloitte
  • Olsson & Co
  • Red Pill
  • Wingårdh
  • Perspective
  • Lindahl